Slaapproblemen oplossen met natuurlijke middelen

Frustratiestress kan een belangrijke factor zijn in het ontstaan van fibromyalgie. Lange periodes van stress verzwakken ons immuunsysteem en het autonome zenuwstelsel. Het gevolg is dat het lichaam reageert met de verschijnselen van fibromyalgie. Pijn is vaak de oorzaak dat iemand minder actief wordt, en dat op zichzelf kan weer leiden tot meer stress en angstgevoelens en zelfs tot depressies. Angst, depressiviteit en boosheid veroorzaken allemaal meer stress. Die stress draagt ertoe bij dat de serotonine in de hersenen uitgeput raakt. Hierdoor wordt de pijn die men voelt weer heviger. Dan begint de kringloop opnieuw. Veel mensen met dit syndroom werden onderzocht en daarbij werd gevonden, dat zij (vooral 's nachts) een te hoge spierspanning hadden en dat zij daardoor deze pijnen kregen, die hen de hele dag hinderden: pijn aan de aanhechtingen van spieren, verergerend bij inspanning en bij kou. Negentig procent van de fibromyalgiepatiënten heeft mede door de frustatiestress een slaapprobleem. Dit varieert van moeilijk in slaap vallen, vaak wakker worden, 's ochtends heel vroeg wakker worden zonder weer in slaap te kunnen komen tot moe wakker worden (niet verkwikkende slaap).

Onze slaap vertoont elke nacht cycli van vier fasen. Elke fase produceert haar eigen specifieke golfpatronen in de hersenen. De eerste fase, de alfafase, is een heel lichte slaap. Deze fase wordt gevolgd door de bèta-, gamma- en deltafase waarin we veel dieper slapen. Deze laatste drie fasen worden ook wel de non-REM slaap genoemd omdat de Rapid Eye Movement in deze fase ontbreekt. Deze vier fasen worden in ongeveer 90 minuten doorlopen, waarna het proces zich herhaalt. Ongeveer de helft van de fibromyalgiepatiënten heeft een verstoring van de deltaslaap (zij vertonen een alfapatroon, dat bij een ontspannen waakpatroon hoort).

HGH (Human Growth Hormone) wordt voor 80% gedurende de deltafase van de slaap door de pijnappelklier aangemaakt en reguleert o.a. het herstel van het spierweefsel. Een verstoring van de deltafase vermindert de HGH productie. Een tekort aan HGH is bij fibromyalgiepatiënten waarschijnlijk de oorzaak van een groot aantal klachten. Ook het immuunsysteem heeft te lijden onder een verstoorde deltafase van de slaap omdat gedurende deze periode de meeste immuunsysteemreparaties door het lichaam worden uitgevoerd. Het oplossen van het slaapproblemen is belangrijk onderdeel bij de behandeling van fibromyalgie.